رنگها

رنگ طراحی مواد

گرفته شده توسط صفحه Material Design Color Google که پیوند آن material.google.com/style/color.html#color-color-palette است

قرمز
# ee2558
قرمز-قرمز
رنگ صورتی
# ff4dab
صورتی-صورتی
رنگ بنفش
# b588ff
بنفش BG
بنفش عمیق
# 673AB7
bg-deep-purple
نیلی
# 9988 به بعد
bg-indigo
آبی
# 46b6fe
bg-blue
آبی کمرنگ
# 03A9F4
bg-blue-blue
فیروزه ای
# 5CC5CD
bg-cyan
TEAL
# 009688
bg-teal
سبز
# 04BE5B
سبز-سبز
سبز روشن
# 8BC34A
سبز-روشن
اهک
# 82c885
آهک BG
زرد
# fdd932
زرد bg
کهربا
# f9bd65
کهربا
نارنجی
# FF9948
نارنجی BG
نارنجی عمیق
# FF5722
bg-deep-orange
رنگ قهوه ای
# 795548
BG-قهوه ای
خاکستری
# 9E9E9E
خاکستری BG
آبی خاکستری
# 607D8B
bg-blue-gray
سیاه
# 000000
سیاه و سفید

Original text