Summernote

سلام،

نوار ابزار می تواند سفارشی و همچنین پشتیبانی از تماس مجدد مختلف از جمله oninit، onfocus، onpasteو بسیاری دیگر.

لطفا سعی کنید برخی از متن ها را اینجا بچسبانید

ویرایشگر درون خطی

می توانید محتوا را انتخاب کرده و به صورت درون ریزی ویرایش کنید

عنوان عنوان در اینجا ظاهر می شود

این یک واقعیت ثابت شده طولانی است که خواننده هنگام مشاهده صفحه آن ، از محتوای قابل خواندن صفحه منحرف می شود. نکته استفاده از Lorem Ipsum این است که توزیع حروف کم و بیش عادی دارد ، در مقابل استفاده از "محتوا در اینجا ، محتوای اینجا" ، باعث می شود انگلیسی شبیه به نظر برسد

  • بسیاری از معابر وجود دارد
  • اگر می خواهید از گذرگاه ایپسوم استفاده کنید
  • برخلاف تصور عمومی ، ایپسوم به سادگی نیست

Original text